ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತೊಂದು ದೊರೆತರೆ…

ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತೊಂದು ದೊರೆತರೆ
ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಇಹದ ಚಿಂತೆ
ಹತ್ತೂರ ದೇವರ ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಗುಂಡಾರ
ಸುತ್ತಿ ಪರದತ್ತಿರ ನಿಂತೆ

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡೊಂದು ನೆಟ್ಟಗೆ ಆದರೆ
ಮತ್ಯಾಕೆ ತಟ್ಟೀತು ಚಿಂತೆ
ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯ ನೆವದಿ, ತೊಟ್ಟಾಭರಣದ ನೆವದಿ
ರಂಗನ ಕಂಡೊರು ಉಂಟೆ

ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಲಗಲು
ಇಷ್ಟ ದೈವಕೆ ಬಿಡು ಚಿಂತೆ
ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಕರಗದೆ ಬಿಡದುಷ್ಟ
ಲೋಕವೆ ಮಾಯದ ಸಂತೆ

ಹುಟ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟಿರುವೆ ಸಹವಾಸ
ಬದುಕೊಂದು ಜಂಜಾಟವಂತೆ
ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ
ಇಟ್ಟೀರು ಹರಿ ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ

ನಿನ್ನರಿವು ನನಗಾಗಿ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲವಂತೆ
ಜ್ಞಾನವೇ ನೀನಾಗಿ, ಧ್ಯಾನವೇ ನಾನಾಗಿ
ಇನ್ನೇಕೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಚಿಂತೆ

– ಗುರುಪಾದ ಬೇಲೂರು

Author: GurupadaBelur

ಹೆಸರು: ಗುರುಪಾದಸ್ವಾಮಿ. ಊರು ಬೇಲೂರು. ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೆಸರು ಗುರುಪಾದಬೇಲೂರು. ಬರೆದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ. ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೃದಯರ ಒಡನಾಟ ಹಾಲಿನ ಮಳೆ, ಜೇನಿನ ಸವಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ website ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. – ಗುರುಪಾದಬೇಲೂರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: